Stockholm 17:30
-0,80% Idag
+12,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-26 10:40:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från S&P

S&P Global Ratings ("S&P") har idag meddelat att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har erhållit en BBB- rating med stabila utsikter från S&P.


"Vi är stolta över att vi levererar enligt våra mål och erhåller en investment grade rating även från S&P. Vi kommer att fortsätta fokusera på att minska säkerställd skuld och aktivt investera i samhällsfastigheter i Norden, såsom äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor, samt hyresrätter i Sverige med inriktning på målet att uppnå och behålla en BBB rating," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 10:40 CET.


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML