Stockholm 17:30
-0,17% Idag
+4,53% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-12-17 10:00:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar två samhällsfastigheter i Göteborg från Wallenstam

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") förvärvar två centralt belägna samhällsfastigheter med skolverksamhet av Wallenstam för ett överenskommet sammanlagt fastighetsvärde om 380 mkr.


Fastigheten Nordstaden 24:11 omfattar cirka 4 200 kvm och är idag fullt uthyrd. Största hyresgäst är Vittraskolorna. Fastigheten Inom Vallgraven 64:31 omfattar cirka 1 700 kvm. Hyresgäst är Kitas utbildning, som förhyr hela ytan.

"SBB är Nordens största ägare av samhällsfastigheter och vi är glada att köpa två välförvaltade skolfastigheter i centrala Göteborg från en långsiktig aktör som Wallenstam. Vi ser fram emot att hitta ytterligare möjligheter för samarbete med Wallenstam framöver," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

"Det är väldigt roligt att kunna genomföra denna affär med SBB, där vi säljer två fina fastigheter med utbildningslokaler som vi har ägt, förvaltat och utvecklat i ett antal år. Det känns bra att SBB med sitt fokus på samhällsfastigheter nu tar över dessa," säger Hans Wallenstam, VD för Wallenstam.

Tillträde kommer att ske den 1 april 2021.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se /08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF