Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-18 09:17:22

DOXA: OM PRIVATE LABEL-FÖRHANDLINGAR LYCKAS BEHÖVS EJ EMISSIONSTOCKHOLM (Direkt) Doxa meddelar att om pågående förhandlingar att licensiera Ceramir som en så kallad Private Label slutförs, kommer det att medföra en större betalning vid avtalstecknande.

Det tydliggör bolaget i ett pressmeddelande.

Bedömningen är att om affären kan genomföras kommer den att ske under sommaren. Därmed bortfaller i så fall ett eventuellt framtida behov att genomföra en företrädesemission.

Avtalet begränsar inte Doxas rätt att fortsätta sälja sitt biokeramiska cement under varumärket Ceramir Crown & Bridge.