Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-14 08:50:00

Mål om patent avskrivs

I oktober 2013 lämnade Accumulate AB in en stämningsansökan mot Seamless Distribution AB (publ) avseende patentintrång. Seamless lämnade i augusti 2014 in en stämningsansökan mot Accumulate där Seamless begärde att Accumulates patent skulle förklaras ogiltigt.


Den 15 september 2017 meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom i de båda målen. Domarna överklagades av Accumulate till Patent- och marknadsöverdomstolen, som nu har beslutat att avskriva de båda målen.

Anledningen till att målen har avskrivits är att parterna har träffat en uppgörelse i syfte att slutligt, och utan ytterligare tidsutdräkt, reglera de frågor som har behandlats i de båda målen. Genom uppgörelsen fastslås att parterna återkallar sin respektive talan samt att parterna delar uppfattningen att Seamless inte har gjort sig skyldigt till patentintrång och att Accumulates patent (SE1050585-7, SE537539) ska äga fortsatt giltighet.

Uppgörelsen innefattar också ekonomisk kompensation till Seamless relaterad till rättegångskostnader.
 

För ytterligare information, kontakta:

Martin Schedin, CFO, martin.schedin@seamless.se,+46 8 564 878 00
 

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 08:50 CET.

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som tillhandahålls under varumärkena SEQR©och MeaWallet™) och distribution av e-produkter. www.seamless.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF