Stockholm 17:30
0,00% Idag
+20,62% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-28 10:07:51

Irisity AB: Irisity inleder samarbete med World Security i UAE

Irisity AB (publ) tecknar letter of intent för licensavtal omfattande SaaS tjänsten IRIS™, AI-baserad intelligent bevakningsteknologi med World Security FZE i Förenade Arabemiraten.


World Security är ett av Förenade Arabemiratens äldsta och ledande säkerhetsbolag. World Security levererar kompletta bevakningstjänster över hela UAE och hanterar flera prestigeanläggningar inkluderat Jebel Ali Port, Free Zone och Dubai Cruise terminal. World Securitys IP-kameror kommer nu att kunna uppgraderas med AI från Irisity.

-       World Security uppvisar trots sin långa historik en stark entreprenörsanda och teknikmognad. Deras fokus på kvalitativ bevakning genom högprecisionsanalys matchas väl av våra algoritmer, säger Niclas Stoldt, Key Account Manager SaaS

Avtalet ger World Security FZE rätt att licensiera IRIS™ inkluderat samtliga AI-algoritmer och SaaS funktioner efter det att en inledande objektsvalidering genomförts.

För ytterligare information:

Niclas Stoldt, Key Account Manager SaaS

Telefon: +46 70 379 15 35
E-mail: niclas.stoldt@irisity.com


Niclas Stoldt, Key Account Manager SaaS

Telefon: +46 70 379 15 35
E-mail: niclas.stoldt@irisity.com


Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar bolaget på ökad innovationstakt samt att expandera SaaS erbjudandet IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM 

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity's SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as an integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world's largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 ·  certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF