Stockholm 10:45
+0,00% Idag
+3,55% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-30 11:00:00

Seafire AB: Penser Access: Seafire - Förvärvspräglat Q2 vänder till vinst

I Seafire:s förvärvspräglade andra kvartal uppgick omsättningen till 59 (5,6) mkr, drivet av den starka tillväxten i den senast förvärvade e-handlaren Nordbutiker, som växte med 118% sekventiellt. Förlust har nu vänts till vinst då EBITDA uppgick till 6,1 (-1,4) mkr, motsvarande 10% marginal, trots ökade kostnader relaterade till bl.a. förvärv och listbytet till First North den 25 juli. Aktien är upp 70% i år och det stora värderingsgapet vi såg tidigare i somras har nu krympt. Ökade avskrivningar relaterade till IFRS 16 och förvärvade immateriella tillgångar sänker vår prognos för rörelseresultatet samtidigt som vi justerar upp försäljningen 2019e-2021e. Med ytterligare 100 mkr till förfogande lär vi sannolikt se åtminstone ett till förvärv i år, vilket skulle ge positiv hävstångseffekt i resultatet och ökad värdepotential i aktieutvecklingen. Vi ser sammantaget fortsatt hög potential till medelhög risk. 


Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/seaf_20190830.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML