Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-07-03 13:55:22

FASTPARTNER: RELATIVT OPÅVERKADE GENOM PANDEMIN - VDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det andra kvartalet präglades i hög grad av den pågående covid-19 pandemin. Initialt berördes främst besöks- och restaurangnäringen till att nu även i större omfattning omfatta sällanköpshandeln och tjänstesektorn.

Det skriver Fastpartners vd Sven-Olof Johansson i bolagets delårsrapport för det andra kvartalet.

Fastpartners verksamhet har påverkats genom att bolaget har utstående hyresfordringar om cirka två procent av det andra kvartalets aviserade hyror, något som kommer att minska genom hyresstödsersättning om cirka 3 miljoner kronor under sommaren.

"Beträffande hyresinbetalningar avseende det tredje kvartalet så har vi till dags dato, 1 juli 2020, erhållit cirka 75 procent av utdebiterade hyror vilket är i linje med vad vi brukar få in vid motsvarande tidpunkt", skriver vd Sven-Olof Johansson.

Fastpartner är förhållandevis opåverkade, relativt den effekt som pandemin har haft globalt, menar vd:n.

Aktiveten på kapitalmarknaderna beskrivs som låg under kvartalet med få genomförda emissioner. Aktiviteten har dock ökat väsentligt under juni månad, vilket inneburit lägre finansieringskostnader för fastighetsbolaget.

Arbetet med att höja bolagets kreditbetyg till Investment Grade fortgår för Fastpartner där målsättningen är att långsiktigt nå en Baa1-nivå. Vidare kommer nya finansiella och operationella mål att presenteras under september, något som bolaget aviserade i april när Fastpartner på grund av pandemin senarelade presentationen av nya mål.