Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-03-06 09:38:01

NORDKOM: RUSAR PÅ AFFÄRSOMRÅDESFÖRSÄLJNING SOM GER 6:80 KR/A


STOCKHOLM (Direkt) Kommunikationsbolaget Nordkom, som handlas på First North, rusade över 50 procent på fredagen efter beskedet att det avyttrar ett av sina två affärsområden som innebär en extrautdelning.
Nordkom har avyttrat affärsområdet Ottoboni till Nordic Morning till en köpeskilling på maximalt 93 miljoner kronor, varav 68,2 miljoner på kassa- och skuldfri basis som har erlagts genom kontant betalning. Tilläggsköpeskilling på 24,8 miljoner är kopplad till Ottobonis resultat för 2015 och faller ut linjärt baserat på det operativa resultatet i intervallet 10,8 miljoner till 17 miljoner kronor. Reglering av tilläggsköpeskillning sker under första kvartalet 2016.
Efter avdrag för transaktionskostnader innebär avyttringen av Ottoboni att Nordkom tillförs ett belopp motsvarande cirka 6:80 kronor per aktie utan hänsyn tagen till tilläggsköpeskillingen.
Nordkom har sedan slutet av 2010 bestått av de två affärsområdena Ottoboni och Done. Begränsade synergier har kunnat realiseras mellan de två affärsområdena.
Done har under de senaste åren i grunden förändrat sitt erbjudande till att vara en av Sveriges större produktionsbyråer. Medieproduktionen i Sverige genomgår en stor förändring i form av ett bredare behov av tjänster samt parallell produktion och hantering av flera kanaler och enligt Nordkom står Done väl rustat för att ta marknadsandelar.
"En försäljning av Ottoboni ger goda möjligheter till ökat fokus på att utveckla Done och till en betydande extrautdelning för Nordkoms aktieägare", skriver Nordkom.
Under 2014 omsatte Done 64 miljoner kronor med ett ebita-resultat på 9,6 miljoner kronor. Styrelsen bedömer att Nordkoms koncerngemensamma kostnader kommer att kunna reduceras markant i och med avyttringen av Ottoboni.
Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare information kring Nordkoms fortsatta inriktning och struktur liksom till frågan om extrautdelning inför årsstämman 2015.