Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-07-18 10:00:00

Scandinavian ChemoTech AB (publ) skriver ännu ett LOI med ett sjukhus i södra Indien

Scandinavian ChemoTech AB skriver LOI (Letter of Intent) med Dr. Vijayabhaskar på Meenakshi Mission Hospital & Research Centre (MMHRC).


MMHRC Hospital är ett fullservicesjukhus med över 800 bäddar, vars ledord är att leverera världsledande kvalitet på den vård de utför, till rimliga kostnader.

Detta "Letter of Intent" innebär att MMHRC Hospital kommer att påbörja utvärdering av IQWave™ och D-EECT-behandling under hösten. Utvärdering kommer ske i samband med den obligatoriska utbildning som ChemoTech kräver för att läkare skall få använda IQWave™ och sker normalt på 3 till 5 patienter.

"Detta LOI påvisar ytterligare förtroende för oss och att det bara är en tidsfråga till när sjukvården ser oss som en långsiktig partner i cancervården", säger Ashim Purhoit, som nyligen tillträdde som ordförande i det indiska dotterbolaget. 


För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 03

Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 18 juli 2017 kl. 10.00 (CET).


Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF