Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-04-29 11:25:43

ELECTRA: OSÄKRA KUNDFORDRINGAR BEDÖMS ÖKA UNDER VÅREN - VDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electras resultat efter skatt sjönk under det första kvartalet 2020 till 0,8 miljoner kronor, att jämföra med motsvarande kvartal i fjol där siffran kom in på 1,6 miljoner. Nettoomsättningen kom dock in något högre än i jämförelsekvartalet.

"/../En effekt, indirekt hänförlig till Covid-19s påverkan på marknaden, är att vi bedömt att andelen osäkra kundfordringar kommer att öka under våren. Under första kvartalet har några av våra kedjors kunder försatts i konkurs", kommenterar vd Anneli Sjöstedt.

Hon tillägger att det finns risk för att fler av bolagets butiker kommer att ha det besvärligt under kommande kvartal och att Electra därför har tagit viss höjd för detta genom ökade reserveringar.

Reserveringarna har påverkat kvartalsresultatet negativt med omkring 0,5 miljoner kronor.

Electra driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter.