Stockholm 11:45
-0,63% Idag
+2,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-25 10:24:47

BÖRSEN: UTLÄNDSKA VINSTVARNINGAR SATTE PRESS, OMXS30 -1,4%STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen inledde onsdagen med klart lägre indexnoteringar, och gick även tydligt svagare än de ledande börserna på kontinenten.

Strax efter klockan 10.00 hade OMXS30-index fallit 1,4 procent till 1.611 och aktier för 3,3 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen. Industri, olja och teknik var svagaste sektorer, men de flesta branscher noterades med minustecken.

Atlas Copcos konkurrent på vakuumområdet, Pfeiffer Vacuum, har vinstvarnat för helåret 2019. Försäljningsguidningen sänktes från 640-660 miljoner euro till 620-640 miljoner, medan rörelsemarginalsprognosen sänks till 10 procent från 11-14 procent. Atlas Copco Vacuum stod för 22 procent av koncernens försäljning under årets första sex månader och för 26 procent av rörelseresultatet, konstaterar Pareto. Atlas parkerade efter vinstvarningen i botten av OMXS30 och A-aktien var 3,1 procent lägre.

Även ABB:s konkurrent på robotområdet, Kuka, har sänkt prognoserna för helåret. Intäkterna för året väntas nu bli 3,2 miljarder euro, mot tidigare bedömning 3,3 miljarder, och rörelsemarginalen spås hamna över fjolårets nivå 1,1 procent - här var den tidigare bedömningen en rörelsemarginal på omkring 3,5 procent. ABB handlades 1,7 procent lägre.

Sveriges exporttillväxt för 2019 väntas mätt i volym bli 3,1 procent, och 1,8 procent för 2020, enligt en marknadsöversikt från Business Sweden. Det är lägre än det historiska snittet på 4 procent under perioden 2000-2018 och en klar sänkning vad gäller utsikterna för nästa år. I Business Swedens senaste prognos, i mars, antogs den svenska exporten öka med 3,0 procent i år och 3,4 procent 2020.

För Volvos vidkommande minskade antalet EU-registreringar av tunga lastbilar med drygt 25 procent i juli och med nära 22 procent i augusti, jämfört med motsvarande månader förra året. Volvo har även fått en sänkt riktkurs av Pareto, till 190 från 195 kronor, medan köprekommendationen ligger fast. Lastbilstillverkaren var ned 1,7 procent.

Den tidigare chefen för Stora Ensos division Consumer Board kommer att ta steget upp till vd för hela koncernen från den 1 december i år. Aktien gick i linje med index och var drygt 1 procent lägre.

Handelsbankens rekommendationssänkning av ÅF Pöyry till behåll, med den nya riktkursen 225 kronor i stället för som tidigare 240, satte ordentlig press på aktien. ÅF Pöyry tappade 7,6 procent till 191:90 kronor.

Oscar Properties får en ny finanschef i Per-Axel Sundström, som närmast kommer från bostadsfastighetsbolaget Hembla. Den pressade aktien, som sedan årsskiftet har fallit med drygt 52 procent, handlades 1,60 procent uppåt.

Maha Energy avancerade också. Oljebolaget har upptäckt ökade olje- och gasreserver vid Tiefältet i Brasilien, där borrningar nyligen inleddes vid Attic Well. Bevisade oljereserver uppgick per den 1 augusti till 5,2 miljoner fat olja, att jämföra med 4,6 miljoner per den 1 augusti Medräknat sannolika reserver är motsvarande siffra 17,4 miljoner ton per den 1 augusti (10,7). Aktien stärktes 4,3 procent.

Affärsvärlden Analys+ rekommenderar köp av investmentbolaget Traction, trots att substansrabatten bedöms vara låg för närvarande. Men den stora krigskassan och långsiktiga värdestrategin lockar enligt analysen, och aktien lyfte 5,5 procent.

TC Techs steg 6,1 procent. Styrelseledamot Per-Anders Johansson har via bolag köpt aktier för nära 1 miljoner kronor i TC Tech. Köpet av 70.000 aktier, till kursen 13:75 kronor, skedde på tisdagen. Efter köpet är hans samlade innehav i bolaget nära 6,9 miljoner aktier vilket motsvarar cirka 43 procent av det totala antalet.

Medicinteknikbolaget Acarix, som är verksamt inom området identifiering av kransartärsjukdomar, föll brant på börsen på beskedet att bolaget gör en nyemission på nära 52 miljoner kronor, där teckningskursen är 1:50 kronor. Aktien föll 34 procent till 2:67 kronor.

Dustin har fått en höjd rekommendationtill köp av Handelsbanken Capital Markets, medan riktkursen ligger kvar på 89 kronor. Aktien stärktes 1,5 procent till 76:35 kronor.

Tisdagens kurskomet, nykomlingen EQT, slog av på takten och backade i stället i onsdagens handel. Aktien var ned drygt 3 procent, men fortfarande 30 procent högre än priset i erbjudandet i samband med noteringen.