Stockholm 15:00
0,00% Idag
-1,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-10 09:07:33

MATRA PETROLEUM: LÅNGIVARE I USA HAR SAGT UPP ALLA LÅN I FÖRTIDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Matra Petroleums kreditgivare har i förtid sagt upp samtliga lån till Matras amerikanska dotterbolag, totalt minst 73,6 miljoner dollar, till omedelbar betalning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kreditgivarna har vidare påkallat pantrealisation av ställda säkerheter för krediterna, genom offentliga auktioner som kommer hållas den 2 juli 2019. Ställda säkerheter omfattar i princip samtliga Matra Petroleums olje- och gastillgångar.

"Matra Petroleums amerikanska dotterbolag har inte säkerställt refinansiering, överväger likvidationsalternativ och kommer behöva vidta obeståndsåtgärder enligt relevant lagstiftning i USA", heter det.