Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-29 08:14:30

PAXMAN: ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RESULTATSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Paxman, som handlas på First North och som är verksamt inom skalpkylningssystem, ökade omsättningen till 21,7 miljoner kronor under det andra kvartalet (12,6).

Ebitda-resultatet förbättrades till 2,3 miljoner kronor från 0,2 miljoner kronor under motsvarande kvartal året innan.

Kassaflödet, före finansieringsverksamheten, i det andra kvartalet uppgick till -3,9 miljoner kronor (-3,6).

"Dessa resultatförbättringar beror främst på Paxmans

mycket starka och globala försäljningstillväxt som fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet", skriver bolagets vd Richard Paxman i rapporten.

"Vi förväntar oss en fortsatt positiv trend för försäljningstillväxten även under resten av året med tanke på bolagets välfyllda orderbok", fortsätter han.

Försäljningen har enligt Rickard Paxman fortsatt öka i stabil takt i USA och orderboken är fortsatt stark.