Stockholm 17:30
0,00% Idag
+5,52% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-23 06:17:09

RÄNTOR/VALUTOR: USA-RÄNTOR FORTSATTE UPPÅT, DOLLARN TAPPARSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA-räntorna fortsatte uppåt efter svensk stängning i går samtidigt som teknikaktier fortsatte att falla i USA.

Tidigt på tisdagsmorgonen pekar de amerikanska ränteterminerna uppåt, med tioårsräntan 3 punkter högre till 1,37 procent, från svensk stängning på måndagen.

USA-räntorna kommer inte att handlas förrän London öppnar eftersom Japan håller helgstängt på tisdagen.

På måndagen passerade USA över 500.000 döda i covid-19 och president Joe Biden och vice-president Kamala Harris hedrade offren med en tyst minut.

Representanthusets budgetutskott godkände presidentens stödpaket på 1.900 miljarder dollar och senare i veckan väntas ett godkännande i hela representanthuset.

I eftermiddag publiceras den sedvanliga veckostatistik över detaljhandelsförsäljningen, diverse husprisdata, hushållens konfidensindikator samt Richmond Fed Index.

Mest intresse väntas dock riktas mot Fed-chefen Jerome Powell, som presenterar sin halvårsvisa rapport och frågas ut inför senatens bankkommitté.

CNBC noterar att dessa utfrågningar normalt brukar vara en "icke-händelse" för finansmarknaderna, men att Fed-chefens kommentarer denna gång kommer att följas noga för att höra hur han kommenterar årets ränteuppgång.

Investerare är oroliga för att en alltför snabb ränteuppgång kan tvinga Fed att strama åt sin policy alltför snabbt, samtidigt som en självbelåten centralbank också skulle utgöra överhettningsrisker.

På måndagskvällen presenterade den brittiske premiärministern Boris Johnson sin plan för att gradvis avveckla Englands nedstängning. Det ska ske i fyra steg, med fem veckors mellanrum. Bland annat kommer landets skolor att öppna den 8 mars. Affärer och utomhuspubar få öppna tidigast från 12 april samtidigt som människor ombeds jobba hemifrån om det går till den 21 juni. Då väntas också resten av restriktionerna avvecklas.

Premiärministern varnade dock för att planerna att återvända till normalitet hänger på att viruset hålls under kontroll.

"Denna vägkarta ska vara försiktig men också oåterkallelig", sade Boris Johnson.

Den brittiske finansministern Rishi Sunak ska presentera mer stöd till pandemidrabbade företag i sin budget nästa vecka.

Även i optimistiska scenarier räknar regeringens rådgivare, enligt Bloomberg News, med att minst ytterligare 30.000 människor kommer att avlida till följd av covid-19.

Asiatiska börser har överlag vänt uppåt efter att ha nått tvåveckorslägsta då stigande råvarupriser lyfter marknaderna förväntningar på förbättrade tillväxtutsikter, en dag efter att stigande USA-räntor och inflationsutsikter fått amerikanska teknikaktier att falla. Oljepriserna stiger på utsikter för minskad tillgång efter att den amerikanska produktionen dämpats av bistert väder.

Priserna på nya bostäder i Kina steg 0,3 procent i januari, jämfört med föregående månad, och med 3,9 procent jämfört med ett år tidigare.

Prisuppgången drevs av kraftig efterfrågan i landets mega-städer, trots en rad avkylningsåtgärder från regeringen.

På valutamarknaden handlas dollarn stabilt kring 105 mot yenen, medan euron har stärkts till 1:217 mot dollarn, från 1:215.

Kronan är ett halvt öre svagare mot dollarn och 2 öre svagare mot euron.

På tisdagens europeiska makroagenda hittar vi brittisk arbetslöshet och definitiv januari-KPI för euroområdet.

Här hemma vankas statsbudgetens månadsutfall från ESV och arbetslöshetsdata för januari från SCB. Enligt Infront Direkt väntas den säsongsrensade arbetslösheten ha uppgått till 8,9 procent i januari. I december var den 8,7 procent.

Vice riksbankschef Anna Breman talar om "Den ekonomiska politiken i spåren av coronakrisen - möjligheter och utmaningar", talet publiceras kl 9.00.tisdag kl 6.15 (måndag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 8:2674 (8:2632) EUR/USD 1:2171 (1:2153)
EUR/SEK 10:0624 (10:0416) USD/JPY 105:03 (105:00)
Jp obl 2 -0,11 (-0,11) Jp obl 10 0,12 (0,12)
Ty obl 2 -0,68 (-0,68) Ty obl 10 -0,34 (-0,35)
US obl 2 0,11 (0,12) US obl 10 1,36 (1,34)