Stockholm 17:30
-0,20% Idag
+13,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-11 14:06:31

Rättelse av idag tidigare kommunicerade pressmeddelande: Ellens försäljning det första kvartalet överstiger föregående års med 114 procentRättelse av idag tidigare kommunicerade pressmeddelande: Ellens försäljning det första kvartalet överstiger föregående års med 114 procent

Intäkter för Ellens första kvartal 2018 uppgick till 4 848 KSEK vilket är 114 procent bättre än motsvarande period föregående år då omsättningen uppgick till 2 264 KSEK. Frankrike, Tyskland och Norden står för 80 procent av den totala omsättningen. Redan efter det första kvartalet har vi en orderstock för det första halvåret som överstiger försäljningen för det första halvåret 2017.

Ellens huvudfokus är tillväxt på vår hemmamarknad Sverige och på den tyska marknaden som vi tog över ansvaret för 2016. I Sverige arbetar vi nu för att inte enbart ansvara för marknadsföringen utan att även ta över ansvaret för distributionen av hela vårt produktsortiment. Därigenom får vi bättre insyn och kontroll och kan styra och följa försäljning och uppnå ökat resultat av våra marknadsinvesteringar. För det första halvåret har vi en hög aktivitetsnivå när det gäller marknadsföringsinvesteringar både i Tyskland och i Sverige och nu är vi i full gång med att planera andra halvåret.

Eftersom digitalisering påverkar kundernas beteenden och ställer helt nya krav har vi tagit ytterligare krafttag. Resultaten från vårt digitala projektarbete kommer kunna presenteras efter sommaren. Vår plan är att lansera nya produkter till hösten tillsammans med detta projekt för att nå bästa möjliga exponering. Vi har också påbörjat arbetet för nya produktlanseringar under 2019.

Enligt tidigare kommunicerad information, väntar Ellen på resultat från marknadstestet hos Humanwell i Kina. Det förväntas komma innan sommaren. Ellens partner Biotech som är ansvarig för den frivilliga FDA anmälan av Ellens produkter på den amerikanska marknaden är inne i ett slutskede. Nu återstår en del regulatoriskt- och administrationsarbete för anpassning till den amerikansk marknad innan allt är godkänt för nästa steg.

”Jag tillträdde som VD för Ellen AB den 5 februari i år. Mycket av min första tid har gått åt till att göra en nulägesanalys av bolaget för att kunna ställa samman en fokuserad affärsplan. Jag har även ägnat mycket tid åt att träffa de ledande apoteksaktörerna i Sverige och Tyskland samt våra strategiska utländska distributörer. Med min erfarenhet inom internationell varumärkesbyggnad och försäljning är jag positivt men också ödmjuk till vår uppgift att implementera Ellens nya strategi som ska resultera i ökad omsättningen och bruttomarginal för att nå ett positivt kassaflöde”, säger Jenny Fingal VD Ellen AB

Ellen önskar aktieägarna välkomna till årsstämman som äger rum 23 april. Anmälan sker senast 19 april. För mer information och anmälan: http://ellenab.com/om_ellen/finansiell_information/arsstamma/

För ytterligare information:
Jenny Fingal, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost jf@ellenab.com

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april kl 09.00 CET.


Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en aqua block tampong, en intim foam och en intim deo. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com 

 

Bilaga