Stockholm 17:30
-3,17% Idag
-5,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-26 09:56:30

SEAFIRE: EMISSION TILLFÖR 13,2 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) NGM-noterade Seafires företrädesemission övertecknades och bolaget tillförs cirka 13,2 miljoner kronor brutto. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 2,3 miljoner, inklusive garantiersättning om ungefär 1,1 miljoner.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen tecknades till 146 procent, varav 58 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 88 procent utan stöd av teckningsrätter.