Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-07 11:49:42

Irisity AB: Penser Access: Fortsatt tillväxt i mjukvaruintäkter

Irisity rapporterade en omsättning på 9 mkr. Aktiverat arbete uppgick till 4,5 mkr vilket innebär att total omsättning uppgick till 13,5 mkr. Bruttoresultatet uppgick till 9,7 mkr vilket motsvarade en bruttomarginal på 58% vilket var i nivå med Q1'19. Vi bedömer att bruttomarginalen kommer att stiga något under H2'19 men inte nå de gamla nivåerna kring 75-80% då det intensiva försäljningsarbetet med pilotprojekt pressar bruttomarginalen. Bolaget specificerade för första gången nivån på SaaS-intäkterna, som uppgick 6,6 mkr i Q2 och växte med 30% sekventiellt. Under kvartalet har 15 pilotprojekt inletts varav 10 avslutats och 3 övergått i kommersiell utrullning. Vi ser att denna pipline är tillräcklig för att nå våra försäljningsestimat för 2019. Vi väljer att justera ned våra EBIT-estimat för 2020 med ca 20% på grund av den sjunkande bruttomarginalen vilket också leder oss att sänka vårt motiverade värde till 20-22 kr. Vi ser dock fortfarande en hög potential i aktien men till en hög risk.


Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/iris_20190807.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML