Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+21,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-13 08:39:42

COREM PROPERTY: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 219 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Corems intäkter uppgick till 238 miljoner kronor i det andra kvartalet (226).

Driftöverskottet blev 188 miljoner kronor (183) och förvaltningsresultatet uppgick till 101 miljoner (97).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 61 miljoner (88), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -9 miljoner kronor (39).

Efter skatt blev resultatet 219 miljoner kronor (265)