Stockholm 14:03
+0,84% Idag
+12,95% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-11 20:35:43

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 20.35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin -3:35 USD 70:76 -4,51% 19,10%
Brent, första termin -5:78 USD 73:08 -7,34% 12,83%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar -188 USD 6.147 -2,96% -15,21%
Zink -67 USD 2.560 -2,55% -22,78%
Aluminium -30 USD 2.062 -1,44% -9,17%
Nickel -275 USD 13.935 -1,94% 8,78%
Bly -113 USD 2.207 -4,89% -11,56%
Tenn -400 USD 19.330 -2,02% -3,25%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -11:52 USD 1.244:01 -0,92% -4,53%
Silver -0:24 USD 16:04 -1,47% -6,60%

Dollarindex +0.59 94.74 0,62% 2,84%
(högre = starkare USD)