Stockholm 16:46
0,00% Idag
-21,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-11-11 17:44:02

BELLPAL: RÖRELSERESULTATET BLEV -6,9 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NGM-noterade Bellpal redovisar ett rörelseresultat på -6,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-3,3).

Resultat efter skatt blev -7,3 miljoner kronor (-3,3) för perioden.

Omsättningen låg på 43.000 kronor (162.000).

Jämförelsesiffror avser Bellpal AB, koncernen uppstod den 31 mars 2022.

Bellpal utvecklar produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg.