Stockholm 11:08
0,00% Idag
-7,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-22 14:15:00

Årsredovisning 2018


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2019-03-22

Årsredovisning 2018

Electra Gruppens årsredovisning 2018 har idag publicerats på Electra Gruppens hemsida,
www.electra.se.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Electra Gruppen AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018
kl 14.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-58459,
mobil 070-52 584 59
Johan Jaensson, CFO, telefon 0480-58409Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer
och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom
radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar.
Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga