Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-11 05:30:57

PM DETTA HÄNDER TORSDAG 11 OKTOBERRAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- RNB (kl 7.00), Kappahl (kl 7.30), Creades (kl 8.30)

ÖVRIGA NORDEN

- Tryg (kl 7.30)

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Fast RetailingBÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Kappahl: rapportpresentation kl 9.00

- RNB: rapportpresentation kl 10.00

- Maha Energy: investerarpresentation kl 17.00


EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Metacon: beräknad första dag för handel på NGM Nordic MTF, ändrat datum


EXKLUSIVE UTDELNING

- Husqvarna (1:50 kr utav totalt 2:25 kr )MAKROSTATISTIK

- Storbritannien: RICS husprisindex september kl 1.01

- Frankrike: KPI (def) september kl 8.45

- Spanien: KPI (def) september kl 9.00

- SCB: småhusbarometern september kl 9.30

- SCB: KPI september kl 9.30

- USA: KPI september kl 14.30

- USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30

- USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 17.00


CENTRALBANKER

- RB: Cecilia Skingsley talar om det ekonomiska läget kl 9.00

- ECB: protokoll från policymötet 13/9 kl 13.30


MAKRO ÖVRIGT

- RGK: resultat realobligationsemission kl 16.20

- Olja: Opec månadsrapport