Stockholm 16:05
0,00% Idag
+30,89% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-29 16:17:36

QUARTIERS PROPERTIES: 80% AV FÖRSTA FASEN I 22BYQUARTIERS SÅLTSTOCKHOLM (Direkt) Solkustfastighetsutvecklaren Quartiers Properties har sålt 80 procent av den första fasen i projektet 22byQuartiers. Den första fasen svarar för 12 lägenheter av totalt 22 bostäder i byn Benahavis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Inflyttning påbörjades enligt plan den 28 september och totalt realiserat försäljningsvärde för projektet hittills uppgår till 3,9 miljoner euro. Det ska jämföras med bokförda värden i balansräkningen om cirka 2,5 miljoner euro före försäljningskostnader, framhåller bolaget.

"Bedömd vinstmarginal för hela projektet uppgår fortsatt till cirka 40 procent, vilket är i linje med den prognos som kommunicerades den 11 december 2017", heter det vidare varpå bolaget håller fast vid tidigare vinstbedömning för projektet.

Bolagets försäljningsarbete fokuseras nu på den andra fasen där inflyttning sker i januari 2019 och där flera lägenheter uppges vara reserverade.

Den tillförordnade vd:n Marcus Johansson Prakt uppger att bolaget är nöjt "med den försäljningstakt vi har sett på projektet sedan den fullskaliga lanseringen av projektet i juni i år", framhåller han med påpekande att bolaget byggt upp en säljorganisation under året som "har levererat enligt plan".