Stockholm 17:30
-0,19% Idag
+18,81% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-07 14:51:08

9 januari är sista dag för handel i ECC BTA

Den nyligen genomförda nyemissionen i Ecoclime Group AB har nu delregistrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med ECC BTA  (ISIN SE0011985605) är på onsdag den 9 januari.


Efter registreringen av de aktier som tecknats med företrädesrätt har Ecoclime Group AB totalt 21 358 953 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 135 895,30 kronor. Aktier som tecknades utan företrädesrätt kommer att registreras senare.

Den nyregistrerade aktierna, som alltså tecknades med företrädesrätt, kommer att finnas på respektive VP-konto/depå den 15 januari.

Ecoclime Group AB

För ytterligare information: www.ecoclime.se/ir eller kontakta:

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070-537 16 42
E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se 
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF