Stockholm 17:30
0,00% Idag
+5,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-07-22 12:00:17

Liv ihop ökar tillväxtmål

Med årets nyetableringar och strategiska rekryteringar har nu antalet nykontrakterade timmar ökat till 20 000 på månadsbasis, vilket motsvarar en årlig omsättning om cirka 73 mkr. Antalet kontrakterade timmar har hittills i år ökat med cirka 17 procent.


LIV IHOP ÖKAR TILLVÄXTMÅL

Med årets nyetableringar och strategiska rekryteringar har nu antalet nykontrakterade timmar ökat till 20 000 på månadsbasis, vilket motsvarar en årlig omsättning om cirka 73 mkr. Antalet kontrakterade timmar har hittills i år ökat med cirka 17 procent.

Sedan årsskiftet har Liv ihop lagt en strategi med fokus på organisk tillväxt och strategiska rekryteringar. Resultatet har hittills varit mycket tillfredställande med totalt tolv nya rekryteringar inom affärsområdet Personlig Assistans och tre nya lokalkontor för affärsområdet.

I siffror innebär tillväxten ytterligare 20 000 kontrakterade assistanstimmar på månadsbasis, motsvarande en organisk tillväxt på cirka 17 procent och cirka 73 mkr i omsättning på årsbasis.

"Med våra nyligen genomförda rekryteringar och etableringar ser vi att Liv ihop nu är ett av dem snabbast växande assistansbolagen och en mycket attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter vår tillväxt och ökar hela tiden våra mål." säger vd Nils Stiernstedt.

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Liv-ihop-Pressrelease.pdf

Kort om Livihop

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.