Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-02-18 16:34:42

TARGET EVERYONE: FÖRSÄLJNING 0,7 MLN KR 4 KV (4,8)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Target Everyone, verksamt inom mobil marknadsföring, redovisar en försäljning om 0,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (4,8)

Ebitda-resultatet var -32,6 miljoner kronor (-11,2). I resultatet ingår en förlust av dotterbolag om 28,2 miljoner kronor.

Bolaget förutser stark intäktstillväxt under de kommande kvartalen, bland annat tack vare en ny större kund.