Stockholm 17:30
-0,48% Idag
+2,97% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-04 07:26:42

INTEGRUM: RESULTAT -8,5 MLN KR 3 KV, KAN BEHÖVA NYTT KAPITALSTOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Integrum, som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet, november-januari, i bolagets brutna räkenskapsår 2018/2019 på -8,5 miljoner kronor (-7,9)

Intäkterna steg till 5,8 miljoner kronor (2,3), varav nettoomsättningen ökade till 5,3 miljoner kronor (1,3).

Rörelseresultatet sjönk samtidigt till -8,4 miljoner kronor (-7,9).

Under tredje kvartalet har jämförelsestörande poster belastat rörelsen med 1,9 miljoner kronor. Integrum har under kvartalet träffat nya avtal med bolag närstående till Integrums styrelseordförande Rickard Brånemark avseende klinisk och annan rådgivning. Avtalen är med retroaktiv verkan och ger en jämförelsestörande kostnad för kvartalet. Kostnaden för rådgivningen sjunker i samband med att professor Brånemark tillträder sin tjänst vid MIT, uppger Integrum.

"Försäljningen i tredje kvartalet var betydligt högre jämfört med samma period förra året men något svagare än försäljningen föregående kvartal. Tittar jag på tolv månaders rullande försäljning så har vi en tydlig ökning av siffrorna. I vår lilla men växande verksamhet är det viktigt att titta på försäljningsutvecklingen över tid snarare än kvartal över kvartal", skriver vd Rutger Barrdahl.

För den närmaste tolvmånadersperioden är styrelsens bedömning att Integrum kan komma att behöva tillföras nytt kapital.

"Styrelsen anser att det finns rimliga möjligheter att attrahera sådant nytt kapital", uppges det i rapporten.