Stockholm 11:18
-0,13% Idag
+18,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-09 12:18:04

Swemets Årsbokslut 2017 inklusive revisionsberättelse finns att hämta på Swemets hemsida (omsändning)

(Omsändning: sändes första gången den 9 mars 2018, klockan 11:02)


SWEMETS ÅRSBOKSLUT 2017 INKLUSIVE REVISIONSBERÄTTELSE FINNS ATT HÄMTA PÅ SWEMETS HEMSIDA (OMSÄNDNING)

(Omsändning: sändes första gången den 9 mars 2018, klockan 11:02)

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") publicerar sitt bokslut på hemsidan, se länk http://investor.swemet.se/

Linköping 2018-03-09

För mer information,
Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Viktig information 
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 11.00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Swemet Pressrelease 2018-03-09.pdf
Swemet Arsredovisning 2017.pdf

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80- talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3- teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML