Stockholm 12:26
-0,70% Idag
-4,86% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-14 10:53:00

MEDCAP: NORDEA SER VÄRDE OM 83-97 KR/A (79-92) I UPPDRAGSANALYSSTOCKHOLM (Direkt) Nordea ser ett värde om mellan 83 och 97 kronor per aktie för hälsovårdinvestmentbolaget Medcap, mot föregående bud om 79-92 kronor.

Det framgår av en uppdragsanalys efter bolaget släppt sin rapport för det första kvartalet.

Nordea lyfter fram att Medcaps nettoomsättning var 3 procent bättre än bankens estimat och att intäktstillväxten summerade till 30 procent. Ebitda-resultatet stärktes samtidigt med 47 procent, påpekar banken.

"Resultatet var i stort i linje med vårt estimat och den högre vinsten från året före drevs av förbättring inom både Specialty Pharma och MedTech", heter det i analysen.

Det nuvarande positiva läget i väntas hålla i med "ytterligare förbättring framöver för både MedTech och Specialty Pharma", skriver Nordea även.