Stockholm 15:09
-0,37% Idag
-0,59% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-26 08:48:33

INTEGRUM: NETTORESULTATET -7,9 MLN KR 3 KV, ANMÄLAN TYNGDESTOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Integrum, som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet (november-januari) i det brutna räkenskapsåret 2017/2018 på -7,9 miljoner kronor (-1,2).

Rörelseresultatet minskade till -7,9 miljoner kronor (-1,6).

De totala intäkterna sjönk till 2,3 miljoner kronor (5,8), varav nettoomsättningen minskade till 1,3 miljoner kronor (4,7).

Enligt Integrum har försäljningen på kort sikt påverkats negativt av den anmälan som Sahlgrenska Universitetssjukhuset gjorde till myndigheter, som det tidigare har rapporterats om.

Anmälan avsåg komplikationer med Integrums tidiga implantat. Bolaget framhåller att anmälan enbart gäller Sverige och att identifierade komplikationer, så vitt Integrum känner till, inte berör det nuvarande implantatsystemet som lanserades 2016.

"Ärendet är ännu inte avslutat vilket gör att vi får anledning att återkomma med mer information, men det står helt klart redan nu att denna händelse påverkat Integrums försäljning på kort sikt, vilket också avspeglar sig i bolagets svaga finansiella prestation under kvartalet", uppger Integrums nya vd Carl Ekvall.

För att frigöra potential i det korta perspektivet skall bolaget tillföra struktur, strategier och resurser inom framför allt sälj och marknad, heter det.

"En för bolaget ny och bärande strategi är fokusering för expansion inom nuvarande områden, och därefter breddning av verksamheten. Den amerikanska marknaden kommer självklart att prioriteras initialt, med de möjligheter som till exempel samarbetet med amerikanska försvarsdepartementet ger, och där Integrum är den enda leverantören av osseointegrerade implantat med ett myndighetsgodkännande", säger Carl Ekvall.

I mars meddelades att Integrum hade tecknat ett femårigt ramavtal med det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon gällande skelettförankrade proteser för lårbenspatienter. Ramavtalet har ett tak på cirka 60 miljoner kronor.