2017-05-16 08:50:00

SEAMLESS TAR DOTTERBOLAGET SDS TILL BÖRSEN

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner. 


Seamless ämnar att notera dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB ("SDS") på First North under innevarande kvartal.  

Noteringen av SDS kommer ske genom tilldelning av inköpsrätter till per avstämningsdagen existerande aktieägare som därmed ges en förköpsrätt vid börsintroduktionen. 

Seamless avser att kvarstå som ägare av 15 procent i SDS. 

Med anledning av noteringen har styrelsen för SDS antagit nya finansiella mål. De nya målen är satta utifrån fokus på en fortsatt stark och lönsam tillväxt i SDS. 

I de finansiella långsiktiga målen framgår att bolaget skall växa med 20 % per år med en EBIT marginal på 20-30 %. Styrelsen i SDS skall vidare löpande utvärdera bolagets kapitalbehov med målsättningen att bli ett utdelande bolag.  

Albin Rännar som tidigare i år tillträdde som vice VD ersätter Tommy Eriksson som VD. Tommy Eriksson fortsätter inom SDS som Chief Operating Officer (COO). 

Om Seamless

Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 35 länder hanterar Seamless årligen över 5,3 miljarder transaktioner genom 675 000 aktiva försäljningsställen. Seamless har tre affärsområden; transaktionsväxeln, teknikleverantör för distribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila betalningsplattformen Seqr. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm. www.seamless.se 

För ytterligare information, kontakta:

Martin Larsson, Head of Treasury & Investor Relations, +46 707 22 56 65

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08.50 CET. 

Seamless Distribution AB, Box 6234, 102 34 Stockholm | Visiting address: St Eriksgatan 121 D | Org. no: 556610-2660 | Phone: 08-564 878 00 | Fax: 08-564 878 23 | www.seamless.se 
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF