Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-16 12:11:01

Ecoclime: Analysguiden: Urstark trend för förnyelsebara energiaktier

Den amerikanska bolagsrapportsäsongen har startat bra vad gäller resultatutfall, men med blandade kursreaktioner. Ett antal sektorer har placerarna dock tagit till sig och börjat prisa upp under innevarande rapportsäsong. En av dessa sektorer är bolag inom förnyelsebar energi, se kursgraf nedan.


Syns inte bilden? Lär här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ecoclime-urstark-trend-fornyelsebara-energiaktier).

[wysiwyg_image]

Kursutvecklingen hittills i år (2019) för aktier i denna sektor är ännu mycket starkare på global basis, där vi i nedanstående graf jämfört Thomson Reuters index för förnyelsebar energi (i mörk gult) med MSCI Globala aktieindex (lila).

[wysiwyg_image]

Ett bolag som jobbar med närliggande återvinningsbar (cirkulär) energi och vars aktie potentiellt borde gynnas av denna aktietrend är Ecoclime. Bolaget bearbetar med sina produkter Evertherm SEW och Evertherm ARV fastighetsägare, byggbolag och kommuner att installera cirkulära energisystem för effektiv energiåtervinning i fastigheter, industrier och kommunala anläggningar mm.

Vårt Bear-scenario ger ett DCF-värde för Ecoclime-aktien på 5,5 kronor per aktie, medan vårt Bas-scenario resulterar i 8,7 kronor per aktie och Bull-scenariot ger 11,7 kronor per aktie.

Läs vår senast uppdaterade Ecoclime-analys här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ecoclime-installationer-gar-starkt).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/).
Attached html: HTML