Stockholm 16:19
-0,46% Idag
-2,99% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-11 11:39:29

CHRISTIAN BERNER: VD KÖPER AKTIER FÖR 95.000 KRSTOCKHOLM (Direkt) Christian Berners vd Bo Söderqvist har den 9 maj köpt 5.000 aktier i bolaget till ett värde om cirka 95.000 kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

Bo Söderqvist innehar enligt bolagets hemsida 200.000 aktier i bolaget.