Stockholm 17:30
0,00% Idag
+16,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-18 07:42:40

FASTATOR: NYTT MÅL RESULTAT/AKTIE 4:00 KR, NY UTDELNINGSPOLICYSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fastator sätter ett nytt mål: nettoresultatet ska överstiga 4:00 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Målet kan ställas mot utfallet 2020 då det var 2:94 kronor per aktie. De två åren dessförinnan var det 6:45 respektive 4:53 kronor per aktie.

Bolaget har även fastställt en ny utdelningspolicy och den stipulerar att den ska ge en stabilt ökande årlig kontant utdelning samt "från tid till annan sakutdelning av engångskaraktär i form av aktier i noterade innehavsbolag".

För 2020 har bolaget föreslagit en utdelning om 0:65 kronor per aktie.

"Fastator har vuxit snabbt och lönsamt. Affärsmodellen är unik och bevisat framgångsrik. Styrelsen har mot denna bakgrund fattat beslut om nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy samt förtydligat mission, vision och affärsidé", säger bolagets styrelseordförande Björn Rosengren.