Stockholm 17:30
+0,08% Idag
+20,12% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-10 07:21:23

SBB: FÖRVALTNINGSRESULTAT 148 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB rapporterar hyresintäkter om 464 miljoner kronor för det andra kvartalet (410). Driftnettot uppgick till 320 miljoner kronor (272) och förvaltningsresultatet blev 148 miljoner kronor (109).

Värdeförändringar fastigheter uppgick till 642 miljoner kronor (429), och för derivat -79 miljoner kronor (-1).

Resultat per stamaktie A och B uppgick till 0:72 kronor eter utspädning (0:56).