Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-14 08:52:00

DIGNITANA: EFFEKTIVISERAR I SVERIGE OCH FLYTTAR TILL USASTOCKHOLM (Direkt) Dignitana, som verkar inom medicinsk skalpkylningsteknik, meddelar effektiviseringsåtgärder för den svenska verksamheten och flyttar verksamheten till USA.

I dag är Dignitanas verksamhet i Lund koncentrerad till produktutveckling, produktion, kvalitet och ekonomi, medan dotterbolaget Dignitana i USA hanterar marknadsföring, försäljning och kundsupport.

Dignitana har nu för avsikt att flytta verksamheten i Lund, där bolaget har sitt huvudkontor, till bolagets dotterbolag i USA.

Åtgärden innebär att samtliga anställda, förutom vd, på Dignitana AB blir övertaliga.

Dignitana kommer även fortsättningsvis vara listat på First North i Stockholm.

Åtgärderna medför engångskostnader för överfasningen på cirka 3 miljoner kronor. När de är tagna beräknar Dignitana att kunna genomföra kostnadsbesparingar om cirka 15 miljoner kronor på årlig basis, med start i andra kvartalet 2018 för att slå igenom fullt ut under mitten av 2018.