Stockholm 10:25
-0,04% Idag
+18,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-02 13:56:02

Årsredovisning 2016

MVV Holding AB publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Sören Gustafsson - VD

Telefon: +46 (0)70 922 07 11

E-post: soren.gustafsson@mvv.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF