Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-01-26 08:24:01

WIFOG: AVSIKTSAVTAL OM STORT AVTAL I USASTOCKHOLM (Direkt) Wifog, som handlas på First North, har tecknat en principöverenskommelse med en organisation som representerar 15 miljoner medlemmar i USA.

Överenskommelsen går ut på att Wifog ska lansera en skräddarsydd version av sin transaktionsplattform för att framförallt att driva och underlätta den stora medlemsbasens e-handel, i syfte att skapa ett stort flöde av digitala donationer till de välgörenhetsprojekt som organisationen förestår. Parterna räknar med att kunna aktivera 10-20 procent av användarbasen som i dag överstiger 15 miljoner personer.

Wifogs vanliga affärsmodell att dela intäkterna med användarna gäller även i detta fall, med den skillnaden att användarnas del av intäkterna går till organisationens välgörande ändamål och inte till individerna.

En genomsnittlig online-order hade senaste kvartalet ett värde på 86,3 dollar.

Parterna är överens om alla kommersiella och marknadsmässiga förutsättningar. Det återstår endast advokaters genomgång av avtalstexten.

"Vår bedömning är att det slutgiltiga avtalet kommer att vara klart inom några veckor. För att bevaka alla aktieägares rätt till lika information och med tanke på att många människor är inblandade är vi tvungna att offentliggöra affären redan nu", säger Wifogs vd, Peter Håkansson.