Stockholm 13:41
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-12 08:00:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av 37 samhällsfastigheter i Finland, Sverige och Norge

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") fortsätter att växa inom samhällsfastigheter genom ett förvärv från Humana som kvarstår som hyresgäst i de förvärvade fastigheterna. Portföljen innehåller äldreboenden och gruppboenden med en genomsnittlig hyreslängd om 14,2 år.


Förvärvet omfattar 30 fastigheter i Finland, fem i Sverige samt två i Norge med en total uthyrningsbar yta om 22 428 kvm. Huvuddelen av portföljen är lokaliserade i södra delen av Finland kring Helsingfors och Jyväskylä. Fastigheterna i Norge ligger i Oslo.

Överenskommet fastighetsvärde för portföljen uppgår till 468 mkr med en hyresintäkt om 32 mkr.

Tillträdet sker per den 11 juli 2019 med undantag för fem fastigheter som är under uppförande och tillträds efter avslutat projekt vilket bedöms ske under 2020.

Bernström & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen. SBB har företrätts av Wistrand, HPP och Selmer.

"SBB visar igen att vi är Nordens ledande aktör inom social infrastruktur. Därför är vi glada att vi fått möjlighet att förvärva en välskött nordisk portfölj med långa hyresavtal och ser framemot ett utökat samarbete med Humana," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML