Stockholm 17:30
+0,72% Idag
-2,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-11-19 10:09:04

FASTATOR: PORTFÖLJBOLAG KÖPER FASTIGHETER FÖR 148 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsinvestmentbolaget Fastator meddelar att Offentliga Hus har förvärvat och tillträtt tre fastigheter i Norrtälje med en total uthyrningsbara yta om 12.745 kvadratmeter. De årliga hyresintäkterna uppgår till drygt 12 miljoner kronor.

Förvärven sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 148 miljoner kronor.

Fastators ägarandel i Offentliga Hus uppgår till 50 procent och det koncernmässiga värdet i Fastator var 135,4 miljoner kronor per den 30 juni (90,3).