Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-16 08:55:11

SOLTECH: KÖPER 60% I NP-GRUPPEN SOM OMSÄTTER CA 85 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Soltech Energy har förvärvat 60 procent av aktierna i takföretaget NP-Gruppen för en förvärvslikvid på 27 miljoner kronor, förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål i NP uppnås.

Det framgår av ett pressmeddelande.

NP-Gruppen, som är Stockholmsbaserat och har 30 anställda, omsatte under 2018 cirka 85 miljoner kronor med ett positivt resultat om cirka 13 miljoner kronor.

Soltech har också en option att förvärva resterande 40 procent av aktierna i NP-Gruppen år 2022.

Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 6,3 miljoner kronor samt nyemitterade Soltech aktier till ett värde av 8,1 miljoner kronor (30 procent av köpeskillingen).

Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 6,3 miljoner kronor betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.

En rörlig tilläggsköpeskilling kommer även att utgå, som i dagsläget uppskattas till 6,3 miljoner kronor.

Soltechs bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 90 miljoner kronor i omsättning 2019 och med ett rörelseresultat om cirka 5-10 procent.

"Från och med 2020 och framåt räknar Soltech med succesivt ökad omsättning och rörelsemarginal till följd av ökad försäljning av Soltechs produkter, gemensamma inköp, marknadsföring och administration", skriver bolaget.