Stockholm 09:56
-0,35% Idag
-3,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-23 14:44:12

ORTOMA: EN INTENSIV PERIOD BÖRJAR GE UTDELNING - VDSTOCKHOLM (Direkt) Resultaten pre-kliniska operationer visar "extremt" bra siffror.

Det säger vd Linus Byström i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Ortoma, som är listat på Aktietorget, har genomfört fortsatta pre-kliniska studier på sitt system Ortoma Treatment Solution, eller OTS. Systemet består av två moduler. Dels handlar det om en programvara för planering av protesoperationer med hjälp av 3D-grafik. Dessutom finns mätsystem med kamera och navigationsutrustning för guidning under en operation. Enligt bolaget kan systemet liknas vid en GPS för kirurger.

Du tillträdde i november förra året, hur har dina första månader som vd känts?

"Det har känts bra. En intensiv period, som nu börjar ge utdelning", svarar Linus Byström.

I måndagens pressmeddelanden från er beskrevs åtta pre-kliniska operationer i Finland. Enligt er hade implantaten i snitt en avvikelse under 0,5 grader som ni jämför med FDAs acceptabla 3 grader vad gäller precision. Är det möjligt att få ner den siffran ytterligare?

"Det här är extremt bra siffror om man jämför med vad myndigheterna anser är tillräckligt bra för den här typen av system. När man får det i större drift och trimmar in systemet så finns det alltid förbättringspotential"

Är det någon skillnad på studierna i Finland, jämfört med de som genomförs i Örebro och Skåne?

"Nej, inte vad gäller avvikelserna. Det vi har gjort nu är att vi har genomfört de pre-kliniska testerna under två dagar på åtta patienter. Då ser vi hur systemet presterar när vi ökar volymen och att det presterar konsekvent i en serie. De nya studierna gör det möjligt att undersöka resultaten mer systematiskt än tidigare"

Enligt Linus Byström finns det ingen motsvarande lösning i dag som konkurrerar med OTS. Det som finns, säger han, är en robotlösning som assisterar kirurgen, till skillnad från OTS som är ett komplement till befintliga instrument.

"Det innebär att kirurgerna kan fortsätta att arbeta med de instrument som redan används i dag och då går lösningen också in i det normala vårdflödet. Det har varit en del av utvecklingen nu i vår att vi ska få ett så smidigt system som möjligt. Vår Ortoma Guide som ska se till att kirurgerna kan använda systemet utan en assisterande operatör var en del av testerna i Finland", säger Linus Byström.

Ni har tidigare kommunicerat planer att expandera utanför Norden, till USA och Europa. I dagens rapport står det att ni och era underleverantörer förbereder er för ett samarbete med en större koncern, kan du säga något mer om det?

"Det kan jag tyvärr inte gå in på, mer än vad vi tidigare kommunicerat".

Ni hade ingen omsättning under 2017 och likadant i första kvartalet, enligt kvartalsrapporten som offentliggjordes i dag måndag. Rörelseförlusten ökade till -2,3 miljoner (-1,5). Räcker kapitalet till för en expansion?

"Jag vill egentligen inte kommentera de siffrorna mer än vad vi har gjort i delårsrapporten".

När når OTS den generella befolkningen?

"De universitetssjukhus som vi samarbetar med i Skåne och Örebro är kliniker med stor vårdproduktion. Systemet är i första hand till för standardoperationer och inte revisioner, där du då fått komplikationer med ett implantat".

Finns det några siffror på hur mycket OTS kan minska ner på vårdens omkostnader?

"Ja, men jag vill inte gå in på några exakta siffror. Men det är avsevärda summor om det går att undvika att det går fel med en operation. Det är väldigt svårt att räkna på det med komponenter och förlängd rehabilitering med mera. Det finns uppskattningar, men de är fortfarande ganska spretiga", svarar Linus Byström.

Det genomfördes en del insiderköp under er förra nyemission, som avslutades 31 mars. Ska era aktieägare tolka det som att ni tror på en positiv utveckling för bolaget framöver?

"Det finns absolut en stark tilltro i bolaget".

Ser du något rekryteringsbehov under 2018?

"Det är inget jag har utvärderat i nuläget. Just nu arbetar vi med de resurserna vi har, och har kommit dit vi är i dag så får vi helt se om något förändras längre fram", säger Linus Byström i en intervju med Direkt.