Stockholm 11:05
+0,02% Idag
+18,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-09-05 13:00:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar tre icke-strategiska fastigheter i Sverige och Norge

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") avyttrar totalt tre icke-strategiska fastigheter, en i Bergen (Norge) och två i Falun. Totalt överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgår till 138,5 miljoner SEK. Fastigheterna säljs cirka 6 % över senaste värdering.


"Genom konsolidering stärker vi vår balansräkning ytterligare och skapar förutsättningar för att uppfylla kriterierna för investment grade rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten vid utgången av detta året," kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Frånträde av fastigheterna är planerat till innan årsskiftet 2018.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML