Stockholm 14:33
-0,18% Idag
-0,40% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-16 12:35:04

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 12.30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin -0:81 USD 66:58 -1,20% 10,47%
Brent, första termin -1:04 USD 71:54 -1,43% 8,76%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar +23 USD 6.853 0,33% -5,44%
Zink +12 USD 3.129 0,38% -5,72%
Aluminium +53 USD 2.338 2,32% 3,09%
Nickel +235 USD 14.175 1,69% 11,09%
Bly +21 USD 2.324 0,91% -6,57%
Tenn -35 USD 21.015 -0,17% 4,94%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -0:78 USD 1.345:43 -0,06% 3,19%
Silver -0:03 USD 16:66 -0,17% -1,81%

Dollarindex -0.22 89.58 -0,25% -2,76%
(högre = starkare USD)