Stockholm 11:43
+0,56% Idag
+13,70% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-09-14 08:00:11

Matra Petroleum AB: Operativ uppdatering


Matra Petroleums genomsnittliga olje- och gasproduktion*, brutto, ökade med 12% i augusti 2018 till 855 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (juli 2018: 762 boepd) och med 26% jämfört med den konsoliderade genomsnittliga dagsproduktionen under andra kvartalet 2018 (676 boepd).

Som tidigare meddelats i rapporten för andra kvartalet, nådde dagsproduktionen 900 boepd i slutet av augusti, och har därefter fortsatt att öka i september.

Borrprogrammet löper enligt plan och hittills har tolv oljebrunnar borrats, varav åtta satts i produktion. Fyra brunnar planeras att färdigställas under september.

Konsoliderad olje- och gasproduktion, brutto

Olja Gas Summa Summa dagsproduktion
(fat) (MCF) (boe) (boepd)
Q1-18 28 621 145 530 52 876 588
Q2-18 32 020 177 061 61 530 676
jul-18 12 061 69 380 23 624 762
aug-18* 13 833 76 026 26 504 855

* Preliminära siffror, baserade på uppskattad gasreduktion vid behandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till cirka 25 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

MATRA_2018_09_14_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Matra Petroleum AB via Globenewswire