Stockholm 11:38
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-02-12 08:09:08

IRISITY: EBITDA-RESULTATET BLEV -0,4 MLN KR 4 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Irisity hade under årets fjärde kvartal en omsättning på 9,7 miljoner kronor (7,1) och redovisar ett ebitda-resultat på -0,4 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 miljoner kronor (-4,5). Bruttomarginalen steg till 71,8 procent (62,0).

"Försäljningen under kvartalet visar god tillväxt såväl nationellt som internationellt. Ebitda-resultatet stärktes under perioden främst drivet av en högre intäkt men också från förstärkta marginaler", skriver Irisitys vd Marcus Bäcklund i bokslutskommunikéns vd-ord.