Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-25 15:54:01

FAST PARTNER: STÄNDIGA KONTAKTER MED OSCAR, DETTA DÖK UPP - VDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fast Partners vd, Sven-Olof Johansson, har ständiga kontakter med Oscar Properties vd Oscar Engelbert. Att situationen dök upp där Fast Partner, inom ramen för bostadssamarbetet med Slättö, går in som hälftenägare i Oscar Properties projekt Helix ser han inte som "helt oväntad" i och med bostadsutvecklarens finansiella läge.

Det säger fastighetsveteranen till Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi blir delägare i projektet och får med det del av vinsten. I och med rådande situation bidrar vårt deltagande till att säkerställa projektets färdigställande", säger han.

Fast Partners går via ett samriskbolag med Slättö in med kapital i projektet och blir en garant för att projektet färdigställs ihop med Oscar Properties.

"Det är en del lägenheter kvar att sälja och vårt samriskbolag ger stabilitet åt projektet", säger vd:n.

Vid utgången av mars var 64 procent, eller 88 av 138 bostäder, i det andra norra tornet sålda. Projektet väntas färdigställas under nästa år.

Sven-Olof Johansson säger angående bostadsmarknaden i Stockholm att den ser ut att ha bottnat ur och att en viss återhämtning kan skönjas. Helix ser han som ett "spektakulärt" projekt med "bra läge" och för denna typ av bostäder bedömer han att marknaden börjat att komma tillbaka.

"Att projektet kommit så pass långt gör det lätt att överblicka det slutliga utfallet. Produktionen är i full gång och kostnadssituationen är under full kontroll", säger Fast Partners vd vidare angående Helix.

Inför affären har Fast Partner, tillsammans med Slättö, gjort en grundlig analys av sådant som produktionskostnad och bostadsmarknadsförhållanden, lägger han till.

Han påminner om att Fast Partner tidigare köpt en fastighet på Östermalm av Oscar Properties och att han och bostadsutvecklarens vd Oscar Engelbert har "ständiga kontakter". Han räknar också med att de kommer att fortsätta hålla kontakten och han är inte heller främmande för ytterligare affärer om det "dyker upp något intressant".

Rörande Fast Partners bostadsprojekt påpekar han att bolaget äger 40 procent av ett bostadsbyggnadsprojekt i Bromsten som drivs tillsammans med Slättö. Detta projekt omfattar totalt 900 lägenheter där planerna kommit på plats.

Dessa bostäder byggs på mark som Fast Partner sålt till det samägda bolaget. En Barings-fond har i sin tur avtalat om köp av 600 hyresrättsbostäder från Slättö-samriskbolaget.

Sven-Olof Johansson säger att Fast Partner, rörande bostadsprojekt, vill genomföra sådana tillsammans med en partner. Bolaget har ytterligare mark som kan användas för bostadsutveckling, lägger han till. Det utesluter dock inte att fler affärer av liknande typ av som den med Helix genomförs utan det kan mycket väl bli fler liknande affärer, bedömer han.

Oscar Engelbert angav i en kommentar angående torsdagens affär med försäljningspris på 100 miljoner kronor att det är "en återgång till vår ursprungliga strategi, det vill säga att fördela riskerna klokare vid större bostadsutvecklingsprojekt, men man ska inte heller undervärdera värdet i att bolagets kapitalstruktur i ett slag förstärks i och med avyttringen".

Oscar Properties har sedan tidigare ett samriskbolag med Starwood avseende utvecklingskvarteret Primus på Lilla Essingen där det planeras för 450 bostäder. Oscar Engelbert sade i juni att bolaget för diskussioner angående möjliga samarbetsavtal för bostadsprojektet Gasklockan i Ropsten med cirka 300 bostäder och påminde då om samriskbolaget för Primus.