Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-04-26 07:42:10

AHLSTROM-MUNKSJÖ: RÖRELSERESULTAT TOTALT BÄTTRE ÄN VÄNTAT 1KVSTOCKHOLM (Direkt) Specialpappersbolaget Munksjös rörelseresultat uppgick till 17,4 miljoner euro för det första kvartalet 2017. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett rörelseresultat om 20,6 miljoner euro.

Omsättningen uppgick till 294 miljoner euro och rörelsemarginalen därmed till 5,9 procent. Väntat här var 292 miljoner euro respektive 7,1 procent.

"Första kvartalet 2017 innebar fortsatt starka volymer, god försäljningstillväxt och bra lönsamhet för Munksjö som ett fristående bolag", kommenterar vd Jan Åström.

Munksjö har slagits samman med finländska Ahlstrom under namnet Ahlstrom-Munksjö, men resultaten för det första kvartalet rapporteras separat för varje enhet.

För Ahlstroms del uppgick rörelseresultatet till 32,4 miljoner euro, vilket kan jämföras med enligt SME Direkt väntade 16,8 miljoner euro.

Ahlstroms nettoförsäljning blev 273 miljoner euro och rörelsemarginalen därmed 11,9 procent. Väntat var en försäljning om 266 miljoner euro och en rörelsemarginal om 6,3 procent.

"Ahlstroms sista rapport visar utmärkta resultat med rörelseresultat och vinst på rekordnivå", skriver bolagets tillförordnade vd Sakar Ahdekivi.