Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-12-12 14:52:49

FASTATOR: DELTRANSAKTION MED OFFENTLIGA HUS GENOMFÖRS EJSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En deltransaktion i det avtal som Fastator och dess innehavsbolag Offentliga Hus ingick i slutet av november, om ett antal transaktioner som syftade till att renodla respektive bolags verksamhet, kommer inte att genomföras.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den transaktion som inte genomförs gäller Fastators köp av Offentliga Hus aktieinnehav i Studentbostäder i Sverige.