Stockholm 17:30
+0,70% Idag
+1,39% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-27 09:00:11

INFREA: KÖPER SILJAN SCHAKT FÖR CA 53 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Infrea förvärvar Siljan Schakt Entreprenad som verkar främst inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp och täktverksamhet samt innehar en av de större privata maskinparkerna i Dalarna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Siljan Schakts omsättning uppgick 2018 till cirka 120 miljoner kronor, med ett rörelseresultat om 9,4 miljoner.

Bolaget beräknas tillträdas den 1 oktober.

Förvärvspriset uppgår till knappt 53 miljoner kronor och finansieras med egna medel, 5 miljoner kronor i nyemitterade aktier och externa lån. Priset per nyemitterad aktie ska fastställas till den volymviktade genomsnittskursen tjugo handelsdagar före tillträdet.